Hierbij de Privacy voorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan Bike2move BVBA.

EIGENDOM

Deze website is eigendom van onderneming Bike-inn BVBA met zetel te Herenthoutseweg 194, 2200 Herentals en ondernemingsnummer BE 0755.855.474. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de websites van Bike2move BVBA, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bike2move BVBA of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.  Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

PRIVACY

Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt Bike2move BVBA zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Bike2move BVBA zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Bike2move BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Bike2move BVBA door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Bike2move BVBA. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

VERZOEK RICHTEN AAN BIKE2MOVE BVBA

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend vestigingsadres: Bike2move BVBA, Herenthoutseweg 194, 2200 Herentals.